Piątek, 12 lipca 2024 ENGLISH VERSION PSJ
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki


 
SCImago Journal & Country Rank

Przegląd Socjologii Jakościowej
2023
Tom XIX Numer 3


Pobierz wydanie jako pdf
lub pobierz pojedynczy
artykuł - poniżejSpis Treści


I. Numer tematyczny "Rezyliencja osób z niepełnosprawnościami"

Od Redaktorów:

Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnościami w zmieniającej się i niepewnej rzeczywistości
Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba

Artykuły:

Trolls at School: A Story About the Stages of Positive Labeling of People with Disabilities Through Micro-Interactions
Maria Babicka, Aleksandra Zalewska-Królak
Sposoby narracji i budowania wizerunku sportowców z niepełnosprawnościami podczas igrzysk paraolimpijskich. Od Londynu 2012 do Pekinu 2022
Tomasz Sahaj
Changing the Narrative: Self-Representations of Disabled People in Social Media
Monika Struck-Peregończyk, Iwona Leonowicz-Bukała
The Importance of Social Media for People with Disabilities in Poland During the COVID-19 Epidemic
Dorota Żuchowska-Skiba
The Experiences of the Families of Individuals on the Autism Spectrum During the Pandemic: A Study of Neurodiverse Individuals and Their Caregivers in the Context of Anomie Caused by the Global Health Crisis
Anna Prokop-Dorner, Natalia Ożegalska-Łukasik, Maria Świątkiewicz-Mośny
Opiekunowie domowi seniorów z demencją w rzeczywistości pandemicznej
Edyta Janus
Dostęp osób niesłyszących i niedosłyszących do informacji w czasie pandemii COVID-19 w Polsce
Joanna Bierówka
The Process of Becoming an Activist: Identity Transformations in Autobiographical Narratives of Women with Disabilities in Poland
Kamila Albin
Znaczenie przekładu specjalistycznych terminów anglojęzycznych dla rozwoju edukacji włączającej w Polsce
Aneta M. Kochanowicz

II. Numer regularny

Artykuły:

Storytelling and the Healing Power of Photography: Rita Leistner’s "My Space" Project
Kalina Kukiełko, Krzysztof Tomanek
"It Works by Activating Very Basic Instincts […]": Medical Students’ Opinions about the Benefits and Risks of the Pharmaceutical Industry’s Marketing Efforts Aimed at Medical Doctors
Marta Makowska

Recenzje:

Recenzja książki: Olga Czeranowska, Sławomira Kamińska-Berezowska, Bartosz Mika (2022), "Nestorki i nestorzy polskiej socjologii pracy – wybrane problemy", Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Edyta Chmurska
Recenzja książki: Paweł Orzechowski (2021), "Badania fokusowe jako laboratorium wiedzy o społeczeństwie", Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos"
Robert Pawlak
Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2023
ISSN 1733-8069, e-ISSN 1733-8069