Piątek, 12 lipca 2024 ENGLISH VERSION PSJ
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki


 
SCImago Journal & Country Rank

Przegląd Socjologii Jakościowej
2019
Tom XV Numer 3


Pobierz wydanie
lub pobierz pojedynczy
artykuł - poniżejSpis Treści


I. Numer tematyczny

Od redaktorki:

Osiąganie dorosłości i młodzi dorośli jako kategorie analiz socjologicznych
Jolanta Grotowska-Leder

Artykuły:

Emerging Adulthood: An Intersectional Examination of the Changing Life Course
Shauna Morimoto
Stawanie się osobą dorosłą w czasach płynnej nowoczesności w doświadczeniu wielkomiejskich młodych dorosłych
Iwona Kudlińska-Chróścicka
Instrumentalizacja i kapitalizacja edukacji w postawach wielkomiejskich młodych dorosłych
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Marcin Gońda
Aktywność zawodowa łódzkich trzydziestolatków w perspektywie kariery zawodowej w świetle analiz jakościowych
Jolanta Grotowska-Leder
Nowe oblicza konfliktu ról wśród młodych Polek i Polaków w świetle łączenia rodzicielstwa ze studiami i pracą zawodową
Izabela Mleczko, Paula Pustułka, Justyna Sarnowska, Marta Buler
Tranzycyjny efekt jojo w sekwencjach społecznych młodych migrantów
Dominika Winogrodzka, Justyna Sarnowska
Młodzi dorośli łodzianie i zduńskowolanie zaangażowani w sferę i przestrzeń publiczną w procesie osiągania pełnej dorosłości
Marcin Kotras
Enhancing Autonomy through the Occupational Engagement of Adults with Intellectual Disabilities: Supported Employment Model Applied by the Polish Association for Persons with Intellectual Disabilities (Branch in Zgierz)
Grażyna Mikołajczyk-Lerman, Małgorzata Potoczna

II. Numer regularny

Problemy etyczne w relacji badacza z osobami badanymi (na przykładzie badań biograficznych z osobami starymi)
Paulina Świątek-Młynarska
Między światem realnym a wirtualnym: obietnice vs. rzeczywistość. Prekarna praca kierowcy Ubera?
Dominika Polkowska
Szanse i słabości wykorzystania crowdsourcingu do analizy treści
Katarzyna Lisek
Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2023
ISSN 1733-8069, e-ISSN 1733-8069