Piątek, 12 lipca 2024 ENGLISH VERSION PSJ
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki


 
SCImago Journal & Country Rank

Przegląd Socjologii Jakościowej
2018
Tom XIV Numer 3


Pobierz wydanie
lub pobierz pojedynczy
artykuł - poniżejSpis Treści


Od redaktorów:

W drodze ku tożsamości – doświadczanie i (re)definiowanie niepełnosprawności
Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski

Artykuły:

I. Tożsamość osób z niepełnosprawnością

Integracja, emancypacja czy afirmacja? Tożsamości osób z niepełnosprawnościami we współczesnej Polsce
Dorota Żuchowska-Skiba
Ukryte/niewidoczne niepełnosprawności a polityka tożsamości i etykietowania w życiu codziennym
Mariola Racław, Dorota Szawarska

II. Współczesny wizerunek niepełnosprawności

Wizerunek osób niepełnosprawnych w polskiej prasie opiniotwórczej na przykładzie tygodnika "Polityka" w latach 1997-2016
Monika Struck-Peregończyk, Olga Kurek-Ochmańska
Physical Activity, Disability and Health in Advertising Campaigns Associated with Major Sporting Events in the World
Tomasz Sahaj
Niepełnosprawność w grach wideo – omówienie na przykładach wybranych wirtualnych postaci
Damian Gałuszka, Dorota Żuchowska-Skiba

III. Osobiste doświadczenia ludzi niepełnosprawnych

"Children of a Lesser God" or "Superheroes"? Identity Narratives of Persons with Disabilities as University Students
Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz
Praca. Co to znaczy. Doświadczenia osób upośledzonych umysłowo związane z zatrudnieniem
Elżbieta Zakrzewska-Manterys

IV. Ciało osób z niepełnosprawnością

(Re)konstruowanie własnej (nie)pełnosprawności – przemiany w sposobie percypowania siebie osoby z dysfunkcjami ciała uprawiającej sport
Jakub Niedbalski
Doświadczanie ciała zrekonstruowanego protezą kończyny górnej – socjosomatyczne studium ciała biotechnologicznego
Katarzyna Kowal
Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2023
ISSN 1733-8069, e-ISSN 1733-8069