Piątek, 12 lipca 2024 ENGLISH VERSION PSJ
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki


 
SCImago Journal & Country Rank

Przegląd Socjologii Jakościowej
2017
Tom XIII Numer 4


Pobierz wydanie
lub pobierz pojedynczy
artykuł - poniżej
Spis Treści


I. Numer tematyczny "Dzieciństwo i adolescencja w perspektywie socjologii jakościowej":

Od redaktorki:

Aktualne teoretyczne, metodologiczne i tematyczne podejścia w badaniach dzieciństwa i młodzieży w perspektywie jakościowej
Bunio-Mroczek Paulina

Artykuły:

Why wear a prosthetics when you could become a superhero? Dzieci, protezy i kilka uwag o tym, jak słownik krytycznych studiów nad niepełnosprawnością może wzbogacić język nowych studiów nad dzieciństwem
Maja Brzozowska-Brywczyńska
Konwencja o prawach dziecka a realizacja praw dziecka z niepełnosprawnością w relacjach rówieśniczych
Grażyna Mikołajczyk-Lerman
Participant Recruitment Challenges in Researching Peer Groups and Migration Retrospectively
Paula Pustułka, Natalia Juchniewicz, Izabela Grabowska
Gentrification, revitalization and children raising. Family gentrifiers in a post-socialist city
Paulina Bunio-Mroczek

II Numer regularny

Artykuły:

Praktykowanie czasu wolnego w sytuacji niedoboru i nadmiaru
Natalia Martini
Murals make (Our) history: paintings on the wall as media of cultural memory. Interpreting the current state of Warsaw's commemorative murals
Ilija Upalevski
Biographical meanings of work: the case of a Polish freelancer
Karol Haratyk, Kamila Biały, Marcin Gońda

Recenzje:

Recenzja książki: Magdalena Szpunar (2016) Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwa AGH
Magdalena Cygan
 
Recenzja książki: Piotr Szenajch (2015) Trudne umieranie. Narracyjne przedstawienia choroby i śmierci a doświadczenie osób terminalnie chorych. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna

Łucja Lange
 
Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2023
ISSN 1733-8069, e-ISSN 1733-8069