Piątek, 12 lipca 2024 ENGLISH VERSION PSJ
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki


 
SCImago Journal & Country Rank

Przegląd Socjologii Jakościowej
2013
Tom IX Numer 1


Pobierz wydanie
(lub pobierz pojedynczy artykuł - poniżej)Spis Treści


Wstęp:

Krytyczne, teoretyczne i publiczne – praktyki analizy dyskursu w Polsce
Anna Horolets, Joanna Bielecka-Prus

Artykuły:

Dyskurs i interakcja - problem trafnego wyboru kontekstu do interpretacji rozmów
Dorota Rancew-Sikora
Dyskurs ucieleśniony, dyskurs skontekstualizowany. Podejście inspirowane teorią Pierre'a Bourdieu
Tomasz Warczok
Krytyczna analiza dyskursu w świetle założeń socjologii fenomenologicznej(dylematy teoretyczno-metodologiczne)
Barbara Jabłońska
(Krytyczna) analiza dyskursu a (krytyczna) analiza gender: zarys synergii teoretycznej i metodologicznej
Natalia Krzyżanowska
Między teorią socjologiczną i praktyką badawczą krytycznej analizy dyskursu - na przykładzie studium przypadku z obszaru systemu szkolnictwa wyższego
Kamila Biały
Interakcja w miejscu pracy z perspektywy kilku podejść dyskursywnych
Maria Stubbe, Chris Lane, Jo Hilder, Elaine Vine, Bernadette Vine, Meredith Marra, Janet Holmes, Ann Weatherall
Rekonstrukcja praktyk analizy dyskursu na podstawie wybranych anglojęzycznych czasopism dyskursywnych
Joanna Bielecka-Prus, Anna Horolets
Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2023
ISSN 1733-8069, e-ISSN 1733-8069