Piątek, 12 lipca 2024 ENGLISH VERSION PSJ
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki


 
SCImago Journal & Country Rank

Przegląd Socjologii Jakościowej
2011
Tom VII Numer 2


Pobierz wydanie
(lub pobierz pojedynczy artykuł - poniżej)Spis Treści


Od Redakcji:

Przekłady książek socjologicznych – jakość, problemy, wyzwania...
Krzysztof T. Konecki, Dominika Byczkowska

Artykuły:

"Kwadratowość" jako zjawisko w procesie tłumaczeń tekstów socjologicznych
Krzysztof T. Konecki
Polskie przekłady literatury humanistycznej i "społeczeństwo wiedzy"
Marek Czyżewski
Niektóre problemy z tłumaczeniem Frame Analysis Goffmana - perspektywa tłumacza
Stanisław Burdziej
Przekłady prac Niklasa Luhmanna na język polski
Jan Winczorek
Tönnies i społeczeństwo cywilne: Źródła nowoczesnej koncepcji społeczeństwa
Paweł Załęski
Perspektywa gender w socjologii a tłumaczenia
Iza Desperak
"Urządzenie", "zastosowanie", "układ"... – kategoria dispositif u Michela Foucaulta, jej tłumaczenia i ich implikacje dla postfoucaultowskich analiz władzy
Magdalena Nowicka

Tłumaczenia:

Robert Prus "Twórczość poetycka i społecznie ustanawiana rzeczywistość. Platońskie i Arystotelejskie ujęcie motywów pragmatycznych w greckiej literaturze pięknej"
Waldemar Dymarczyk, Karolina Kubicka


O Autorach
Abstrakty i słowa kluczowe nadesłane przez autorów
Author - Supplied Abstracts and Keywords

Aby odczytać wydanie/artykuł (plik PDF) należy zainstalować program
Acrobat Reader, który jest udostępniany nieodpłatnie.

Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2023
ISSN 1733-8069, e-ISSN 1733-8069