Środa, 19 czerwca 2024 ENGLISH VERSION PSJ
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki


 
SCImago Journal & Country Rank

 Informacje o piśmie

 • Informacje ogólne:

  Nazwa: Przegląd Socjologii Jakościowej
  ISSN: 1733-8069
  Typ: elektroniczne pismo naukowe dostępne w systemie open-access
  Język: polski, angielski
  Dziedzina naukowa: nauki społeczne
  Zasięg: międzynarodowy
  Czasopismo afiliowane przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego


 • Nakład:

  Główni odbiorcy: środowisko akademickie
  Częstotliwość wydawania: 4 numery rocznie (luty, maj, sierpień, listopad)
  Dostęp: online oraz poprzez bazy danych


 • Indeksowanie

  Bazy danych, w których Przegląd Socjologii Jakościowej jest zarejestrowany i indeksowany:
  - BazHum: DataBase of Humanities and Social Sciences Journals
  - BOAI: Budapest Open Access Initiative
  - CEJSH: The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities
  - CEEOL: Central and Eastern European Online Library
  - DOAJ: Directory of Open Access Journals
  - ERIH PLUS: European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences
  - IC: Index Copernicus
  - POL-index
  - SocINDEX
  - Scopus

 • Procedury recenzowania tekstów:

  Rodzaj recenzji: dwóch anonimowych, niezależnych recenzentów (double blind review) Procedura publikowania i recenzowania

  Liczba recenzentów: 3 – 4 (włączając weryfikację wewnątrzredakcyjną)
  Procent tekstów przyjętych do publikacji: 20 %
  Średni czas oczekiwania na recenzję: 12 tygodni
  Artykuły zamówione: mniej niż 10%


 • Informacje dla Autorów:

  Zobacz: Info dla Autorów
Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2023
ISSN 1733-8069, e-ISSN 1733-8069