Piątek, 29 września 2023 ENGLISH VERSION PSJ
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki


Witamy na stronie Przeglądu Socjologii Jakościowej!

Od dłuższego czasu obserwujemy wzrost zainteresowania socjologią jakościową. Coraz częściej podejmowane są próby rozumienia ludzkich działań, rekonstruowania procesów społecznych, interpretatywnego opisu znaczeń i definicji powstających w toku interakcji czy odkrywania nowych teorii interakcyjnych.

Aby umożliwić swobodny przepływ informacji i integrację środowiska socjologów jakościowych, zdecydowaliśmy się stworzyć ogólnodostępne, międzynarodowe pismo naukowe.
Publikowane w nim są prace empiryczne, teoretyczne i metodologiczne dotyczące wszystkich dziedzin i specjalności w ramach socjologii. Każdy artykuł jest anonimowo recenzowany przez dwóch recenzentów, a nad wysokim poziomem merytorycznym pisma czuwa Zespół Redakcyjny i Rada Naukowa.

Tom XIX Numer 3 sierpień 2023 jest już dostępny!

Zapraszamy do nadsyłania swoich artykułów wszystkich socjologów dla których paradygmat interpretatywny i metodologia badań jakościowych stanowią perspektywę poznawania i refleksji nad światem społecznym.

Zespół Redakcyjny


Za publikację w Przeglądzie Socjologii Jakościowej Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznaje 100 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w bazie SCOPUS.

Przegląd Socjologii Jakościowej, czasopismo Symbolicznego Interakcjonizmu, Teorii Ugruntowanych, Studiów Społecznych Światów, Analizy Dyskursu, Analiz Biograficznych, Analizy Treści, Antropologii Społecznej, Dekonstruktywizmu, Etnografii, Etnografii Komunikacji, Etnografii Holistycznej, Etnografii Instytucjonalnej, Etnonauki, Etnometodologii, Analizy Konwersacyjnej, Ewaluacyjnych Badań Społecznych, Fenomenologii, Fenomenografii, Hermeneutyki, Studiów Narracyjnych, Studiów Naturalistycznych, Studiów Przypadku i innych odmian jakościowego nurtu w naukach społecznych.

Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2023
ISSN 1733-8069, e-ISSN 1733-8069